รับออกแบบ รับก่อสร้างโรงาน โกดัง อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PEB

 Pre Built อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป 

  อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PRE-ENGINEERED BUILDING (PEB) เป็นนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

 เป็นโครงสร้างอาคารเหสำเร็จรูปผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กอาคารสำเร็จรูปจากโรงงาน ที่ทันสมัยผ่านขบวนการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง

อาคารและขบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพจากโรงงานแล้ว ขนส่งโครงสร้างที่ผลิตเป็นชิ้นส่วนไปยังหน่วยงานก่อสร้าง แล้วประกอบ

ติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูปที่หน้างาน โดยใช้ระบบโบลท์ (Bolt System) ในการขัดยึดชิ้นส่วนโครงสร้างเข้าด้วยกันทำให้ประหยัดเวลา

ต้นทุน ในการก่อสร้างกว่าระบบก่อสร้างแบบเดิม15-30%

 

 

 Pre built อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป  

สามารถออกแบบได้หลากหลาย เช่นอาคารโรงงาน

 อุตสาหกรรรม โกดัง warehouse อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงสีข้าว โรงจอดเครื่องบินอาคารจอดรถ หอประชุม สนามกีฬาในร่ม หรืออื่นๆ โดยสามรถกำหนดรูปแบบของอาคารให้เหมาะแก่การใช้งานแต่ละประเภทของอาคารและรูปแบบอาคารได้ตามลูกค้าวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ Prebuilt อาคารโครงสร้างเหล็กเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรดHigh Strength Steel (G345)สำหรับโครงสร้างหลักและใช้High Strength Purlins ,Girts(G450)แปกำลังสูงทำให้ลดน้ำหนักโครงอาคารจึงช่วยลดค่าใช้จ่าย ก่อสร้างได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาด้วยคุณสมบัติเด่น Pre built คือนวัตกรรมทางเลือกให้กับลูกค้า

 

ทำไมถึงเลือกใช้โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปPre Built

1.Pre built เลือกใช้วัสดุคุณภาพได้มาตรฐาน ใช้เหล็กกำลังสูง High Strength Steel (G345)(G450)     

เพื่อใช้ในการรับแรงในอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปทั้งโครงสร้างหลัก โครงสร้างรอง

2.ก่อสร้างได้รวดเร็ว เนื่องจากอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปใช้ระบบPre Febrication ชิ้นส่วนอาคาร

แต่ละชิ้นส่วนผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานที่มีคุณภาพและมีการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงาน

ก่อนส่งให้หน้างานติดตั้ง จึงสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าการก่อสร้างทั่วไปถึง2เท่า

3.ประหยัดต้นทุน สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างจากเดิมได้20-30% เพราะโครงสร้างสามารถออกแบบ

ความกว้างของอาคาร โดยออกแบบระยะช่วงเสา Clear Spanได้มากถึง100 เมตร โดยไม่มีเสากลาง

ทำให้โครงสร้างมีน้ำหนักที่น้อยกว่า และไม่มีเหลือเศษวัสดุก่อสร้างหน้างาน

 

โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปสามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการ 

1. โกดังเก็บสินค้า โกดังให้เช่า 

 2. โรงงาน  โรงสี โรงจอดรถ อาคารจอดรถ

 3. โรงเรือนเพาะปลูก สินค้าเกษตร

 4.อาคารสำนักงาน 1-5 ชั้น

5.  โครงหลังคาตลาด

 6. สนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล

 7. ฟาร์มปศุสัตว์

 8. ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ขนส่ง อู่ซ่อมรถ

 9. โชว์รูมสินค้า

 10. ลานอเนกประสงค์

11.โรงเก็บสินค้าเกษตรกรรมขนาดใหญ่

                     

 

โครงสร้างอาคารเหล็กมาตรฐาน

 

 

 

 

การควบคุมคุณภาพการผลิตโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

มีการตรวจความเรียบร้อยในการผลิตโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปทุกขั้นตอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้มั่นใจได้ว่าถูกต้องแม่นยำ
ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักวิศวกรรม ก่อนจะออกจากโรงงานส่งถึงหน้างาน สามารถประกอบติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปมีคุณภาพกว่างานที่ตัดเชื่อมหน้างานมากอีกทั้งประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณลงได้ 15-20%
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 63,885