รับสมัครงานวิศวกร/สถาปนิก/สถาปัตย์/โฟร์แมน

รับสมัครงาน วิศวกร/สถาปนิก หลายอัตรา

รับสถาปนิก ปริญญาตรี / ปวส. (สถาปัตยกรรม) ประสบการณ์ 0- 3 ปี

รับวิศวกร/โฟร์แมน  ปริญญาตรี / ปวส. (ก่อสร้าง) ประสบการณ์ 0- 3 ปี


จำนวน: หลายอัตรา

สถานที่ทำงาน: ถ.ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศธ์

เงินเดือน: ตามตกลง

- ปริญญาตรี / ปวส. (สถาปัตยกรรม,ก่อสร้าง) ประสบการณ์ 0- 3 ปี
- ใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketch up, Vray และโปรแกรม Graphic อื่นๆ 
สำหรับทำ presentation ได้เป็นอย่างดี 
พิจารณาพิเศษ
- สามารถออกแบบ พัฒนาแบบ และจัดทำแบบก่อสร้างได้
- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก่อสร้างและ detail design
- มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ในการทำงาน
- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ รักในเสียงเพลงและธรรมชาติ

ข้อมูลประกอบการสมัครงาน
- portfolio ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 mb
- รูปถ่ายที่ชัดเจน
- ระบุเงินเดือนที่ต้องการ

ติดต่อ บริษัทอรรฒวัฒน์ก่อสร้าง(1998) เลขที่97/11 ม.1  ซ.อ้อมเกร็ด1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   Email: jack48@gmail.com

www.aukcawat.com

คุณ ชัยพันธุ์ โทร-.089.-106.-9666

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่Visitors: 82,803