รับสร้างโรงงานโกดังเหล็กสำเร็จรูปPEB รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่

อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PRE-ENGINEERED BUILDING  (PEB) คืออะไร

Pre-EngineeredSteelBuildings  (PEB)  อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป เป็นโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูปผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กอาคารสำเร็จจากโรงงานแล้วขนส่งโครงสร้างที่ผลิตเป็นชิ้นส่วนไปยังหน่วยงานก่อสร้าง แล้วประกอบติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูป ที่หน้างาน โดยใช้ระบบโบลท์ (Bolt System) ในการขัดยึดชิ้นส่วนโครงสร้างเข้าด้วยกัน

Pre Built อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปPEBหรือPRE-ENGINEERED BUILDINGโครงสร้างอาคารเหล็กออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อความแตกต่างและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้วัสดุก่อสร้างรวมทั้งความสามารถในการใช้งานช่วยลดระยะเวลาและประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างแบบเดิม20-30% 

Pre built อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป สามารถออกแบบได้หลากหลาย เช่นอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โกดัง warehouse อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงสีข้าว โรงจอดเครื่องบิน อาคารจอดรถ หอประชุม

สนามกีฬาในร่ม หรืออื่นๆ โดยสามรถกำหนดรูปแบบของอาคารให้เหมาะ  แก่การใช้งานแต่ละประเภทของอาคารและรูปแบบอาคารได้ตามลูกค้าวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ Prebuilt อาคารโครงสร้างเหล็กเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด High Strength Steel (G345)สำหรับโครงสร้างหลัก ซึ่งรับแรงได้มากกว่าเหล็กตามท้องตลาด H-beam i-beam WF ทั่วไป และใช้ High Strength Purlins ,Girts(G450)แปกำลังสูงทำให้ลดน้ำหนักโครงอาคารจึงช่วยลดค่าใช้จ่าย ก่อสร้างได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาด้วยคุณสมบัติเด่น PEB คือนวัตกรรมทางเลือกให้กับลูกค้าไทยในยุค Thailand4.0  ทำไมถึงเลือกใช้โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปPre Built1.เลือกใช้วัสดุคุณภาพได้มาตรฐาน ใช้เหล็กกำลังสูง High Strength Steel (G345)(G450)เพื่อใช้ในการรับแรงในอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป2.ก่อสร้างได้รวดเร็ว เนื่องจากการก่อสร้างใช้ระบบPre Febrication  ชิ้นส่วนอาคารแต่ละชิ้นส่วนผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานที่มีคุณภาพและมีการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานก่อนส่งให้หน้างานติดตั้ง จึงสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าการก่อสร้างทั่วไปถึง2เท่า3.ประหยัดต้นทุน สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างจากเดิมได้20-30%  เพราะโครงสร้างสามารถออกแบบความกว้างของอาคาร โดยออกแบบระยะช่วงเสา Clear Spanได้มากถึง90เมตร 

 

 

โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป ผลิตสำเร็จจากโรงงานผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนก่อส่งสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดีของโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PEB

 

โครงสร้างเหล็กเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด High Strength Steel (G345)สำหรับโครงสร้างหลัก ซึ่งรับแรงได้มากกว่าเหล็กตามท้องตลาด H-beam i-beam WF ทั่วไป  และใช้แปกำลังสูง High Strength Purlins ,Girts(G450)แปกำลังสูงรับน้ำหนักได้มากกว่าเหล็กรูปพรรณตามท้องตลาดทำให้ลดน้ำหนักโครงอาคาร

 • ออกแบบติดตั้งก่อสร้างได้เร็วกว่าโครงสร้างแบบโครงTrussเหล็กแบบเชื่อมหน้างานลดระยะเวลาการก่อสร้าง
 • ออกแบบประหยัดได้เหล็กน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น ทำให้มีความต้านทานต่อแรงแผ่นดินไหวสูง
 • ราคาถูกกว่าโครงเหล็กทั่วไปเนื่องจากใช้เหล็กน้อยกว่าโครงสร้างทั่วไปได้ถึง 20-30%
 • น้ำหนักเบาประหยัดงานฐานรากเนื่องจากโครงสร้างน้ำหนักเบา
 • ออกแบบสแปนช่วงเสากว้างได้ถึง 90 เมตร โดยไม่มีเสากลาง
 • สามารถออกแบบเพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคตได้
 • โครงสร้างเหล็กPEBผลิตในโรงงานทุกขั้นตอนทำให้ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าโตรงสร้างแบบทั่วไป
 • สามารถเลือกใช้ฉนวนเพื่อการประหยัดพลังงานได้ง่าย
 • สามารถออกแบบใช้งานได้กับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบตามต้องการ
 • ออกแบบได้หลากหลายทั้งโรงงาน สำนักงาน หอประชุม ศุนย์แสดงสินค้า โกดังสินค้า อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย
 • ประหยัดต้นทุนก่อสร้าง 
 • ไม่มีการตัดต่อ เชื่อมหน้างาน และเหลือเศษวัสดุ

 

 

Visitors: 87,693